Cantorij

Bert Korvemaker heeft de kerkenraad helaas laten weten dat hij – na ruim 24 jaar – per 1 juli a.s. stopt. De repetities en diensten waren steeds moeilijker te combineren met zijn werk en andere activiteiten. Concreet betekent dat Bert nog twee diensten zal doen. In de cantate-dienst van 22 mei a.s. neemt hij afscheid.
Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op zijn enorme inzet en muzikale/liturgische bijdrage tijdens de erediensten. De kerkenraad zal in overleg met de leden van de cantorij zich beraden over de benodigde vervolgacties