Charter van Groningen

Op initiatief van de Diaconie heeft de kerkenraad besloten om het Charter van Groningen te ondertekenen. Elders leest u een inhoudelijk stuk van de Diaconie lezen
over dit onderwerp.