CHRISTEN VROUWEN DEVENTER  ( .was passage )

U las: ….was Passage.  Ons leden aantal en daarmee onze financiële situatie ….dit gegeven heeft ons als leden en bestuur doen besluiten om de binding met het landelijk PASSAGE te verbreken, en wel per 31-12-2016. Dit alles is in goede orde gegaan en we gaan als groep vrouwen onder de naam Christen Vrouwen Deventer verder! We zullen op dezelfde manier, zoals we gewend zijn, onze avonden verzorgen!

 

Op maandag 10 april komen we weer bij elkaar. Dit is dan alweer de laatste avond van het seizoen 2016 / 2017. Deze avond komt mw. H.Scholten uit Nijverdal vertellen over de landverhuizers in de vorige eeuw. Wij zien in onze tijd hoe zo vele mensen trekken over de wereld om een beter leven……Het zal goed zijn om te horen wat vroeger de redenen waren om ver weg te trekken uit je vertrouwde omgeving. We komen bij elkaar in Het Open Hof aan de Karel de Grote laan 361. De avond begint om 19.45 uur en spreekt het onderwerp u aan: van harte welkom!! Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort, tel. 057000-632720