Classispredikant Klaas van der Kamp komt naar de gemeenteavond op 21 n0vember

Op donderdag 21 november is er om 20.00 uur een  gemeenteavond in de Ichtuskerk. Op die avond zullen de  begrotingen van de kerk en de Diaconie voor 2020 aan  de orde komen. Daarnaast gaan we in gesprek over het  thema ‘Veilige kerk’, over het voorkomen van seksueel  misbruik en grensoverschrijdend gedrag .  Voor dit  onderwerp hebben we een spreker uitgenodigd: de heer  Klaas van der Kamp. Klaas is classispredikant van de  classis Overijssel­Flevoland. Hij is overigens niet alleen  uitgenodigd, maar heeft ook toegezegd dat hij komt!

De kerken van de regio Deventer en Omstreken (DEO)  hebben besloten het onderwerp Veilige kerk gezamenlijk  op te pakken, zodat we niet allemaal afzonderlijk hiervoor  beleid hoeven te gaan maken. De aanpak moet nog  uitgewerkt worden, maar zaken als vertrouwenspersonen  en verklaringen omtrent het gedrag (VOG) zullen in ieder  geval deel uitmaken van dit onderwerp. In de volgende  Kerkklanken hoop ik al wat concreter te kunnen worden.  Voor dit moment is het ’t meest belangrijk dat u de datum  in uw agenda zet.