Collecte bij de uitgang

Sinds juni 2018 was de opbrengst van de 2e collecte bestemd voor de dekking van de kosten van de geplaatste zonwering. Dankzij uw steun hebben we in ruim 7 maanden liefst € 3.211,87 opgehaald!Allen hartelijk dank voor uw bijdrage! Het resterende bedrag (± € 3.000,­) wordt betaald uit de reserve ‘groot onderhoud’. Vanaf zondag 27 januari sparen we voor een nieuw doel: het opknappen van het sanitair. Onze sanitaire faciliteiten zijn aan een opknapbeurt toe en daarvoor is geld nodig. Laten we het met zijn allen mogelijk maken dat dit doel gehaald wordt.