Collecte Pinksterzending zondag 4 juni 2017

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.

Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.
Helpt u mee om deze collecte te doen slagen? Lees de flyer bij deze Kerkklanken en geef dan zondag 4 juni tijdens de collecte in de kerk.

ZWO PGCS