Collecte Pinksterzendingsweek

 

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep.

Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer betrokken bij de kerk. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van de Presbyte-riaanse kerk in Rwanda. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending. Zie ook de bijgesloten flyer en geef tijdens de collecte in de kerk!