Nu we weer in de kerk mogen samenkomen en we ook nog steeds digitaal met elkaar verbonden zijn, houden we de collectes zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

  • De eerste collecte is bestemd voor de organisatie Hulp Rode Kruis explosie Beiroet. Op 4 augustus werd Beiroet opgeschrikt door een verwoestende explosie. Duizenden mensen zijn gewond geraakt en vermoedelijk liggen nog vele mensen bedolven onder het puin. Ook zijn gebouwen verwoest en zijn veel mensen dakloos geworden. De situatie in Libanon is al langere tijd fragiel. Het instorten van de Libanese pond heeft geleid tot hyperinflatie. Daarnaast vangt het land al jarenlang grote groepen vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden op. Daar kwam de afgelopen maanden de coronapandemie bovenop. De verwoesting van belangrijke infrastructuur zoals de haven zal de situatie in Libanon alleen nog maar verslechteren. Het Rode Kruis heeft direct meer dan 75 ambulances en 375 ambulance-verpleegkundigen naar Beiroet gestuurd om gewonden te evacueren en te ondersteunen. Ook zijn er EHBO-posten opgezet voor mensen die niet meteen in de ziekenhuizen terecht kunnen, vanwege overbelasting door de coronapandemie. Daarnaast heeft het Libanese Rode Kruis noodopvanglocaties ingericht. De hulpverleners bieden ook psychosociale ondersteuning aan mensen die in shock verkeren door de explosie. De diaconie zal de opbrengst verdubbelen.
  • De collecte bij de uitgang is bestemd voor extra kosten die we maken voor de Digidienst. De komende weken is de uitgangscollecte bestemd voor de extra onkosten die we maken voor het uitzenden van de digitale vieringen. Gelukkig kunnen we deze tijd met elkaar verbonden zijn via de online vieringen. De kosten die we als PGCS betalen voor het uitzenden van deze diensten worden berekend op basis van het aantal kijkers. Het aantal kijkers is gelukkig behoorlijk gestegen, maar daardoor zijn ook de kosten wat opgelopen. We verwachten in de periode maart t/m augustus ca. 800 euro aan extra kosten te maken. We hopen op veel bijdragende kijkers!.
  • Denkt u ook aan de zendingsbussen? De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala. Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

  U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past!

Hulp Rode Kruis explosie Beiroet
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/8src0h0pv91h3u6os4d5
OfZelf overmaken naar rekening Diaconie PGCS: NL20 RABO 0314 5038 62 t.n.v. Diaconie PGCS
o.v.v. Collecte diaconie PGCS 09 augustus

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken
Extra kosten Digidiensten
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/lktb40f8kqkuol8osh2o
OfZelf overmaken naar rekening CKRM PGCS: NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
o.v.v. Extra kosten Digidiensten

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken
Zendingsbussen
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/uebe5b710ai114c8j3am
OfZelf overmaken naar rekening ZWO Zending: NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS
o.v.v. Collecte Zendingsbussen PGCS

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken