Collecte zondag 17 mei

Omdat we enkel digitaal met elkaar verbonden zijn, kunnen de collectes niet op de normale manier doorgang vinden.
Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

 •  De eerste collecte is bestemd voor Dovenpastoraat in Overijssel.
  Het dovenpastoraat is in deze Coronacrisis extra belangrijk voor de dove kerkleden. Hierbij een paar voorbeelden van de initiatieven die momenteel zijn genomen

In een aantal interkerkelijke commissie’s sluit men aan bij een plaatselijke kerk die een aangepaste kerkdienst uitzendt via het internet. Er wordt dan voor gezorgd dat er ook een tolk gebarentaal in beeld is.
De eigen dovenpredikanten verzorgen wekelijks een korte dienst van woord en gebaar die ongeveer 5 à 10 minuten duurt.
Het dovenpatoraat zet zich in om ook bij allerlei landelijke tv-diensten die de komende tijd uitgezonden gaan worden er een tolk gebarentaal bij te krijgen. Ze hopen dat dit lukt.

 • De collecte bij de uitgang is bestemd voor buitenverlichting rondom de kerk.
  Rondom de kerk zijn veel plekken (vooral aan de kant van de fietshokken) waar het ’s avonds erg donker is. Om zowel de toegankelijkheid als de veiligheid rondom de kerk te verbeteren, willen we meer buitenverlichting aanbrengen.
  Dit project is begroot op € 2.000,-. We hopen op uw steun zodat we dit via de uitgangscollecte kunnen financieren.

 

 • Denkt u ook aan de zendingsbussen?
  De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala.
  Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een
  vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen
  gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80
  jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

 

U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past! 

[table “3” not found /]