Collecte zondag 19 april

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Stichting INLIA is opgericht om deze kerken te ondersteunen met onder meer advies en deskundigheidsbevordering, om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te ondersteunen, hen te bemiddelen naar medische zorg of hen te helpen om een nieuw toekomstperspectief te realiseren (hier dan wel in het eigen land of een derde land waar zij veilig heen kunnen).

Eén van de wezenlijke dingen van ons kerk-zijn, is delen. We delen ons geloof, maar we delen ook van wat we bezitten. We willen, ook in deze crisistijd, onze naasten blijven ondersteunen.
We hebben besloten de projecten van Kerk-in-actie in deze 40 dagentijd te blijven steunen.

U  kunt op drie manieren meedoen.

  1. Voor het collectedoel voor alleen vandaag kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie.
   NL20RABO0314503862 t.n.v. Diaconie PGCS
  2. U kunt ook een bedrag sparen en dat, als de crisis voorbij is, in één keer overmaken.
  3. Wanneer u liever contant of met collectebonnen bijdraagt, kunt u deze opsparen en ná de crisis afdragen aan een van de diakenen. Daarvoor zullen we nog een regeling treffen.

 

Op dezelfde wijze kunt u giften overmaken voor de zending en de kerkrentmeesters, maar dan graag zo mogelijk een maand bedrag.

 • NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
 • ZWO Zending: NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS

 

QR codes en links om snel te kunnen doneren via een Tikkie worden gepubliceerd in de zondagsbrief.