Omdat we enkel digitaal met elkaar verbonden zijn, kunnen de collectes niet op de normale manier doorgang vinden.
Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

 • De eerste collecte is bestemd voor Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen.
  In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen
  neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met
  drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun
  familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen
  vandaan komen.
 • De collecte bij de uitgang is bestemd voor buitenverlichting rondom de kerk.
  Rondom de kerk zijn veel plekken (vooral aan de kant van de fietshokken) waar het ’s avonds erg donker is. Om zowel
  de toegankelijkheid als de veiligheid rondom de kerk te verbeteren, willen we meer buitenverlichting aanbrengen.
  Dit project is begroot op € 2.000,-. We hopen op uw steun zodat we dit via de uitgangscollecte kunnen financieren.
 • Denkt u ook aan de zendingsbussen?
  De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala.
  Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en
  corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot
  onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een
  vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen
  gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80
  jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past! 

Eerste collecte: Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/n8lo7qvofb6nphvhqqvu
OfZelf overmaken naar rekening Diaconie PGCS: NL20 RABO 0314 5038 62 t.n.v. Diaconie PGCS
o.v.v. Collecte diaconie PGCS 24 mei

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken
Tweede collecte: buitenverlichting
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/hvsbv971lrpn5pe888b2
OfZelf overmaken naar rekening CKRM PGCS: NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
o.v.v. Collecte KRM PGCS buitenverlichting

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken
Zendingsbussen
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/g13vqtp2eek50u2tpj38
OfZelf overmaken naar rekening ZWO Zending: NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS
o.v.v. Collecte Zendingsbussen PGCS

Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken