Collecte zondag 26 april

Het Diaconaal Noodfonds Deventer.

Meerdere Deventer geloofsgemeenschappen steunen dit fonds. Uit dit fonds wordt noodhulp gefinancierd. Noodhulp is materiële en immateriële ondersteuning voor wie dat nodig heeft, en die dat niet ontvangt van officiële instanties. De aanvragen voor het Noodfonds worden gecoördineerd door het Spreekuur van het Meester Geertshuis

Eén van de wezenlijke dingen van ons kerk-zijn, is delen. We delen ons geloof, maar we delen ook van wat we bezitten. We willen, ook in deze crisistijd, onze naasten blijven ondersteunen. We hebben besloten de projecten van Kerk-in-actie in deze 40 dagentijd te blijven steunen.

U kunt op drie manieren meedoen.

 1. Voor het collectedoel voor alleen vandaag kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van collecte 5 april . Ook bestaat de mogelijkheid dit te doen door middel van een TIKKIE (alleen voor 12 apr.) zoals vermeld in de zondagsbrief.
  NL20RABO0314503862 t.n.v. Diaconie PGCS
 1. U kunt ook een bedrag sparen en dat, als de crisis voorbij is, in één keer overmaken.
 2. Wanneer u liever contant of met collectebonnen bijdraagt, kunt u deze opsparen en ná de crisis afdragen aan een van de diakenen. Daarvoor zullen we nog een regeling treffen.
 3. Op dezelfde wijze kunt u giften overmaken voor de zending en de kerkrentmeesters, maar dan graag zo mogelijk een maand bedrag.

 

Kerkrentmeesters: ten behoeve van buitenverlichting

 • Via een Tikkie-link: https://tikkie.me/pay/4ogg13167cqif90rdn03
  of
 • Zelf overmaken naar rekening CKRM PGCS:
  NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
  o.v.v. collecte KRM buitenverlichting
 • Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken

Zendingsbussen

 • Via een Tikkie-link: https://tikkie.me/pay/p0td8od3m49lkh5tkg5n
  of
 • Zelf overmaken naar rekening ZWO Zending: NL41 INGB 00056878 47 t.n.v. ZWO PGCS
  o.v.v. Zendingsbussen PGCS 29 maart
 • Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken