Collecte zondag 26 juli

Nu we weer in de kerk mogen samenkomen en we ook nog steeds digitaal met elkaar verbonden zijn, houden we de collectes zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

  • De eerste collecte is bestemd voor de organisatie: Natuur en milieu In het kader van duurzaamheid is vandaag de collecte voor Natuur en milieu. Het doel van deze organisatie is te streven naar een mooie, gezonde en duurzame wereld, waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade toe te brengen aan natuur en milieu. Dit in samenwerking met mensen bedrijven en overheden. Zij zien een wereld voor zich waarbij gebruik gemaakt wordt van onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind, slim en schoon vervoer, duurzaam gezond eten en helpen met het maken van duurzaam beleid en keuzes.
  • De collecte bij de uitgang is bestemd voor extra kosten die we maken voor de Digidienst. De komende weken is de uitgangscollecte bestemd voor de extra onkosten die we maken voor het uitzenden van de digitale vieringen. Gelukkig kunnen we deze tijd met elkaar verbonden zijn via de online vieringen. De kosten die we als PGCS betalen voor het uitzenden van deze diensten worden berekend op basis van het aantal kijkers. Het aantal kijkers is gelukkig behoorlijk gestegen, maar daardoor zijn ook de kosten wat opgelopen. We verwachten in de periode maart t/m augustus ca. 800 euro aan extra kosten te maken. We hopen op veel bijdragende kijkers!.
  • Denkt u ook aan de zendingsbussen? De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala. Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

  U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past! [table “19” not found /]