Collecte zondag 31 mei

Omdat we enkel digitaal met elkaar verbonden zijn, kunnen de collectes niet op de normale manier doorgang vinden.
Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

 • De eerste collecte is bestemd voor Marokko – Steun in de rug voor jonge open kerk.
  In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via
  de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen
  steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze
  kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan
  gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie
  steunt dit werk.
 • De collecte bij de uitgang is bestemd voor extra kosten die we maken voor de Digidienst.
  De komende weken is de uitgangscollecte bestemd voor de extra onkosten die we maken voor het uitzenden van de digitale vieringen.
  Gelukkig kunnen we deze tijd met elkaar verbonden zijn via de online vieringen. De kosten die we als PGCS betalen voor het uitzenden van deze diensten worden berekend op basis van het aantal kijkers. Het aantal kijkers is gelukkig behoorlijk gestegen, maar daardoor zijn ook de kosten wat opgelopen. We verwachten in de periode maart t/m augustus ca. 800 euro aan extra kosten te maken.
  We hopen op veel bijdragende kijkers!.
 • Denkt u ook aan de zendingsbussen?
  De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala.
  Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en
  corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot
  onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een
  vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen
  gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80
  jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

 

U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past! 

[table “5” not found /]