Collecte voor a.s. zondag

De collecte is bestemd voor Corona bestrijding in 3e wereld landen.

In veel landen waar KIA werkt is de gezondheidszorg zwak, waardoor een snelle verspreiding van het virus grote problemen met zich meebrengt. Vaak wordt de zorg voor kinderen, vrouwen, ouderen en vluchtelingen door maatregelen beperkt of kan in het ergste geval geen doorgang vinden. De gevolgen van de verspreiding van het virus kan dan ook enorm zijn. Weinig testcapaciteit, matige medische zorg en moeilijk na te leven hygiëne maatregelen leiden tot angst en onzekerheid

 

Eén van de wezenlijke dingen van ons kerk-zijn, is delen.

We delen ons geloof, maar we delen ook van wat we bezitten.

We willen, ook in deze crisistijd, onze naasten blijven ondersteunen.

We hebben besloten de projecten van Kerk-in-actie in deze 40 dagentijd te blijven steunen.

 

U kunt op drie manieren meedoen.

  1. Voor het collectedoel voor alleen vandaag kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie .

NL20RABO0314503862 t.n.v. Diaconie PGCS

 

  1. U kunt ook een bedrag sparen en dat, als de crisis voorbij is, in één keer overmaken.
  2. Wanneer u liever contant of met collectebonnen bijdraagt, kunt u deze opsparen en ná de crisis afdragen aan een van de diakenen. Daarvoor zullen we nog een regeling treffen.
  3. Op dezelfde wijze kunt u giften overmaken voor de zending en de kerkrentmeesters, maar dan graag zo mogelijk een maand bedrag.

 

NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar

ZWO Zending: NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS

 

QR codes en links om snel te kunnen doneren via een Tikkie worden gepubliceerd in de zondagsbrief