Collectebonnen

Er zijn collectebonnen van € 1,00 en € 1,50. Ze worden verkocht in vellen van 20 stuks, voor bonnen van € 1,00 moet € 20,­ en voor die van € 1,50 moet € 30,­ betaald
worden. De bonnen kunt u bestellen door overmaking op bankrekeningnummer:
NL59 RABO 0373 7049 76 t.n.v. CvK Prot.Gem.
Colmschate­Schalkhaar inz. Collectebonnen, onder vermelding van hoeveel van welke waarde u wilt en uw adres. De bonnen ontvangt u binnen 14 dagen op uw huisadres.
U kunt ook gebruik maken van de webshop; een link vindt u op onze website, boven in de menubalk.

Vervallen bankrekeningnummers
De nummers NL80 FVLB 0226 1162 47 (collectebonnen)
en
NL33 FVLB 0226 1162 20 (VVB en Kerkklanken) komen deze maand te vervallen.

Indien u zelf zorgdraagt voor de overschrijvingen, verzoeke dan vanaf nu de volgende nummers te gebruiken:

Voor VVB en Kerkklanken:
NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Colmschate­Schalkhaar

Voor Collectebonnen:
NL59 RABO 0373 7049 76 t.n.v. CvK Prot. Gem.
Colmschate­ Schalkhaar inz. Collectebonnen