Collectebonnen

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. Ze worden verkocht in vellen van 20 stuks dus, voor bonnen van € 0,50 moet € 10,- en voor die van € 1,25 moet € 25,- betaald worden. De bonnen kunt u bestellen door overmaking op bankrekeningnummer NL80 FVLB 0226 1162 47 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar, onder vermelding van hoeveel van welke waarde u wilt. De bonnen ontvangt u op uw huisadres.

Sinds de invoering van de euro in 2002 is de waarde van de collectebonnen niet aangepast. Met ingang van 1 januari 2016 gaan we wel een aanpassing doorvoeren. De nieuwe waarden worden dan € 1,00 en € 1,50, per stuk. Per vel wordt dat dan € 20,00 en € 30,00.