Collectedoelen voor zondag 29 maart

KIA Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken zij aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel:

Voor het collectedoel voor vandaag kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL20 RABO 0314 5038 62 ovv ‘collecte 29 maart’. Ook bestaat de mogelijkheid dit te doen door middel van een tikkie door op deze link https://tikkie.me/pay/4b76dl51vh0hvnlohhot te klikken of de QR-code te scannen.          
Voor de zendingsbussen die in de kerk hangen kunt een gift overmaken naar de rekening van de ZWO NL41 INGB 0005 6878 47 ovv ‘opleiding tot imker voor jongeren in Guatamala’ of door uw gift via een tikkie over te maken via deze link: https://tikkie.me/pay/g4lq8o5acm3j6tk01r0d.
Voor de uitgangscollecte kunt u een gift overmaken op NL56 RABO 0373 7049 33 ovv ‘Buitenverlichting voor de kerk’.          
Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende weken