Omdat we enkel digitaal met elkaar verbonden zijn, kunnen de collectes niet op de normale manier doorgang vinden.
Onder de toelichting van de collectes staat aangegeven hoe u kunt betalen. Alvast hartelijk dank!

 • De eerste collecte is bestemd voor de Hersenstichting.
  Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
  Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.
 • De collecte bij de uitgang is bestemd voor buitenverlichting rondom de kerk.
  Rondom de kerk zijn veel plekken (vooral aan de kant van de fietshokken) waar het ’s avonds erg donker is. Om zowel de toegankelijkheid als de veiligheid rondom de kerk te verbeteren, willen we meer buitenverlichting aanbrengen.
  Dit project is begroot op € 2.000,-. We hopen op uw steun zodat we dit via de uitgangscollecte kunnen financieren.
 • Denkt u ook aan de zendingsbussen?
  De opbrengst gaat tot 1 juli 2020 naar Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala.
  Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog en nog altijd is er veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral Maya-jongeren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren een
  vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen
  gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80
  jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

 

U kunt op de volgende manieren een bijdrage geven aan het collectedoel. Kies wat bij u het beste past! 

Eerste collecte: De Hersenstichting
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/lc9okp7ukhuf97u4qaq9
Of- Zelf overmaken naar rekening Diaconie PGCS: NL20 RABO 0314
5038 62 t.n.v. Diaconie PGCS
o.v.v. collecte 3 mei

- Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende
weken
Tweede collecte: buitenverlichting
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/ibc3phv2ut27598dcb4u
Of- Zelf overmaken naar rekening CKRM PGCS:
NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Colmschate Schalkhaar
o.v.v. collecte KRM buitenverlichting

- Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende
weken
Zendingsbussen
Via een Tikkie met een QR code of link: https://tikkie.me/pay/dnftevac4h9j0tgpkm6k
Of- Zelf overmaken naar rekening ZWO Zending: NL41 INGB 0005
6878 47 t.n.v. ZWO PGCS
o.v.v. Zendingsbussen PGCS 29 maart

- Zelf een spaarpotje aanleggen, voor de collectes van de komende
weken