ColmMarkt en sponsorloop gaan NIET door!!

De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben de werkgroep, in overleg met de KR, doen besluiten om ook de aangepaste ColmMarkt op 12 september niet door te laten gaan. Dat geldt ook voor de sponsorloop op startzondag 13 september. Het inleveren van boeken, prijsjes en eigen producten op 2, 3 en 4 september komt daarom ook te vervallen. Hopelijk kunnen we in 2021 de ColmMarkt in volle glorie houden.

De kerkdienst op de startzondag gaat natuurlijk wel door.