De Commissie Startzondag zoekt nog een aantal vrijwilligers die de Startzondag in september mee willen helpen voorbereiden. Het betreft vooral de activiteiten die rondom de dienst zullen worden ondernomen.
Je kunt je voor 10 mei aanmelden bij de scriba (l.c.glazema@concepts.nl).