Communicatiecommissie

Verslag van de vergadering op 21 november jl.

Gezien de noodzakelijke verwerkingstijd van de kopij wordt de inleverdatum vanaf heden vervroegd naar de maandag in plaats van de dinsdag. Dus 11 dagen vóór de verschijning van het blad. Zoals in dit blad onder “van de redactie” vermeld, is besloten om het blad geheel in full colour te maken. Het is goed, zo blijkt, om af en toe te informeren welk bedrag betere opties gaan kosten. Het bleek dat full colour bij uitvoering van Kerkklanken in één soort papierdikte, goedkoper is dan de huidige uitvoering waarin de voor­ en achterkant op dikker papier zijn gedrukt.

Het lijstje vacatures moet goed gecommuniceerd worden. Daarom stelt de commissie voor om een lijst in de hal te hangen, zodat een ieder kan zien of er niet “een mooi baantje” voor hem/haar bij is. De vacatures worden in het vervolg tevens in Kerkklanken en op de website getoond.

Regelmatig worden stukjes geschreven n.a.v. een activiteit of gebeurtenis. Dank daarvoor. Verzocht wordt om geschreven stukje gelijk naar nieuws@pgcs.nl te sturen en niet te wachten tot de deadline van de kopij van Kerkklanken.Als het stukje gelijk wordt ingestuurd, kan het alvast op de website worden gezet. Daarmee behoudt het ook meer zijn actualiteitswaarde.