Contract kerkelijk werker

In de vorige Kerkklanken is uitgebreid geschreven over het tijdelijke contract van onze kerkelijk werker Marga Snoeij. Dat tijdelijke contract loopt eind juni af. Marga is dan 2 jaar bij ons in dienst geweest. Het tijdelijke contract verlengen zou betekenen dat het wordt omgezet in een vast contract voor onbepaalde tijd. Dit blijkt voor onze gemeente financieel niet haalbaar. Na de oproep in de vorige Kerkklanken, website en speakap en na de extra gemeentevergadering op 18 februari zijn ook vanuit de gemeente geen nieuwe inzichten en initiatieven naar voren gekomen waarmee we de functie van kerkelijk werker kunnen behouden. Dat betekent dat we helaas eind juni afscheid moeten nemen van Marga en dat we ons gaan voorbereiden op een andere manier van vormgeven van het ouderenpastoraat.

Namens de kerkenraad,
Jan Hulzebosch, voorzitter