Creatieve middag

Na de zomerinloop willen we weer creatief bezig zijn en wel op woensdagmiddag 14 september van 14.00u – 16.00u. We schilderen, kleuren, breien, haken, er worden kaarten gemaakt en ook een spelletje Rummikub ligt klaar. Wel uw/je eigen materialen meenemen. En dit onder het genot van een kopje thee/koffie met iets lekkers. Welkom in een van de zalen van de kerk. Info bij Anne Nap, tel: 650873