CUC UKRAINE & PGCS DAG

Zaterdag 26 september wordt weer de jaarlijkse Ukraïne-dag gehouden. De opbrengst van deze dag stelt ons mede in staat om jaarlijks met de jongeren te gaan klussen in Ukraïne of, zoals afgelopen zomer, in Hongarije.

De afgelopen jaren zijn de CUC-projecten wat minder grootschalig en dus ook minder duur geworden. Daarom zal dit jaar de opbrengst van de Ukraïne-dag worden verdeeld tussen het CUC (ca. 1/3 deel) en  de kerk (ca. 2/3 deel). Dit initiatief is genomen door het bestuur van het CUC en van harte verwelkomd door de kerkenraad. Elk financieel ruggensteuntje kan onze gemeente goed gebruiken!

De organisatie voor deze dag zal dan ook in samenwerking tussen het CUC en de kerkrentmeesters worden opgepakt.

Vanaf 10.00 uur wordt gestart met diverse activiteiten:

  • Rommelmarkt-speelgoed-boeken etc.;
  • Rad van avontuur, met vele leuke prijsjes;
  • Loterij, met als hoofdprijs een rondvlucht boven Deventer;
  • Diverse kraampjes met eten en drinken;
  • ’s-Middags om 2 uur de sponsorloop voor jong en oud;

Deelname aan de sponsorloop staat open voor IEDEREEN, dus jong en oud!! Inschrijven kan tot en met 20 september op het intekenformulier in de hal van de kerk.

De loten hiervoor worden (vanaf zondag 6 september) na de dienst verkocht á € 1,- .

Deze dag kan elk jaar weer plaatsvinden dankzij de vele vrijwilligers! Ook dit jaar hopen we op uw steun. In de kerk hangen binnenkort lijsten waarop u kunt intekenen.

Heeft u prijsjes voor de verloting of rad van avontuur, laat het dan tijdig weten!

Als u spullen hebt voor de rommelmarkt, dan kunt u deze op 24 en 25 september tussen 18.00 u en 20.00 u inleveren bij de kerk.

De spullen die u inlevert moeten aan volgende eisen voldoen:

  • Schoon
  • Heel en/of werkend
  • Geen grote meubels/bedden e.d.
  • Geen witgoed als wasmachine/drogers/koelkasten e.d
  • Geen kleding

Op de zondagsbrieven in september vindt u meer informatie!

Wij hopen op een bijzonder geslaagde dag voor en met u allemaal!!

Laten we er dit jaar weer samen een mooie dag van maken!

Informatie bij: Everard Post, email: everardpost@home.nl