CUC: waar doen we het voor?

Bij een Internationale Pleegzorg Conferentie in 1998 troffen wij een aantal mensen uit Kiev die in het algemeen vroegen om hulp. Niet omdat ze geld nodig hadden, maar hulp om te leren zichzelf te organiseren. Al werkende hebben we ons niet beperkt tot alleen keukens. De gehele inrichting van veel scholen kon wel een facelift gebruiken. In Nederland worden schoolborden vervangen door elektronische borden. Die groene borden kunnen daar heel goed gebruikt worden. Tafels en stoelen worden hier meestal na 10 jaar vervangen. Dan is er nog lang geen einde aan de bruikbaarheid en het nut. De minst beschadigde meubels worden in Ukraïne hergebruikt. We werken dus bij scholen, onder het motto: Onderwijs is het beste wapen tegen armoede. Door in Nederland geld in te zamelen en dat in Ukraïne te gebruiken om met lokale vakkrachten iets te bouwen of te verbouwen, help je ook de plaatselijke economie een beetje op gang. Onze jongeren en begeleiders dragen zelf bij aan de kosten voor hun reis, waardoor al het ingezamelde geld ten goede komt aan onze projecten.