Cursus Theologische vorming.

 

In september gaat de nieuwe cursus theologische vorming voor geïnteresseerden van start. De cursus wordt gehouden in de Ichtus Kerk in Colmschate op de donderdagochtend van 9.30 tot 12.10 uur en is vooral geschikt voor kerkelijk geïnteresseerden en vrijwilligers en wordt door alle deelnemers als zeer goed beoordeeld.

De cursus is bij uitstek ook geschikt voor ambtsdragers. Predikanten en andere theologische deskundigen verzorgen de lessen. Op dinsdag 12 september a.s. om 20.00 uur wordt de startavond van de cursus TVG gehouden in de Ichtuskerk in Colmschate.

Spreker op die avond is Drs. Nelleke Boonstra, theologe.

Thema: Maarten Luther en Geert Groote.

Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor wie niet aan de cursus zal gaan deelnemen.

De cursus begint op donderdag 21 september a.s. Kosten slechts tweehonderd euro voor ca. dertig lesochtenden. Aanmelding en informatie bij Ferdi Sick, tel. 612545 of bij Joke Horstman, tel. 627768 email: jokehorstman@planet.nl

De stuurgroep is ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u daar belangstelling voor, dan kunt u voor informatie contact opnemen met Joke Horstman.