Dag, Huh, een kerstengel…?

 

Ja, een kerstengel! Over de naam kun je twisten, maar de functie is wat ons betreft duidelijk:

Tijdens de adventstijd besteed je als kerstengel iedere adventsweek, op jouw manier en op jouw tijd, aandacht aan een plaatsgenoot. Present werft actief kerstengelen binnen de kerken in Deventer. In 2015 hebben we dit voor de eerste keer als pilot gedaan (binnen een tweetal Deventer kerken), toen waren er ruim 50 kerstengelen in functie. Dit jaar werven we opnieuw kerstengelen, waarbij zoveel mogelijk kerken in Deventer worden benaderd om mee te doen.

Waarom meedoen als kerk?
Het biedt je als kerk – en daarmee de kerkleden –de mogelijkheid om concreet om te zien naar een plaatsgenoot in de periode voor kerst. Een periode die lang niet voor iedereen een fijne periode is. Begunstigden kunnen door iedereen worden aangemeld. De diaconie kan mensen aanmelden van wie ze weten dat ze aandacht goed kunnen gebruiken. Maar ook individuele kerkleden of hulpverleners. Misschien wel je buurvrouw of buurman, een collega op het werk, een oudere mevrouw in de wijk of….  Waardevol om hier bij stil te staan. Voor wie zou dit van waarde zijn? Om te spreken met de liedtekst van het filmpje “Laat mij kijken met Uw ogen naar de mensen om mij heen”.

De rol van Present is om kerken te enthousiasmeren en te faciliteren om zo de gehele gemeente hierin te betrekken en op te roepen actief mee te doen, in het er zijn voor de ander. Wij zorgen voor online ondersteuning, matching, coördinatie, tussentijdse evaluatie, terugkoppeling etcetera.

Wat doet een kerstengel?

Het schrijven van een kaartje, het hangen van een klein pakketje aan de deur, het brengen van een bezoekje, et cetera. De een kiest ervoor om anoniem te werk te gaan, de ander maakt zich meteen bekend. Iedereen kiest wat bij hem of haar past.

Reacties vorig jaar

Een paar reacties van kerstengelen van vorig jaar, op de vraag Wat vond je het meest bijzonder aan kerstengel zijn?

 • Het Bijbelse anonieme, boodschapper van God mogen zijn;
 • Geven zonder voorwaarden;
 • Het verrassingseffect voor de begunstigde;
 • Stilstaan bij het feit dat het feestelijke van advent of het hebben van geliefden om je heen, helemaal niet zo vanzelfsprekend is;
 • Goed om in de advent tijd te denken aan een ander. Samen met de kinderen praten over dat we alles van God krijgen. Samen werken om daar dan ook weer van te delen. Een naaste zijn omdat Christus voor ons zo een naaste is geworden;

 Wat kan ik doen als kerk om deze actie bekend te maken?

We realiseren ons dat het te kort dag is om het nog in kerkbladen te krijgen. Wat wèl kan:

 1. Sommige gemeenten werken met een zondagsbrief, daar zou wellicht een korte toelichting op vermeld kunnen worden;
 2. Opnemen in een digitale nieuwsbrief (bijlage voor tekst, redactioneel kerstengel, die daarvoor gebruikt kan worden);
 3. Benoemen tijdens de kerkdienst: idealiter wordt er komende zondag (13 november) of uiterlijk zondag 20 november kort aandacht gevraagd voor actie Kerstengel in de kerkdienst. Bijvoorbeeld met een korte inleiding voor de collecte, waarbij tijdens de collecte het Present-kerstengel-filmpje wordt vertoond. Het lied ‘Laat mij kijken met uw ogen’ met beelden van Deventer en gesproken tekst, neemt mensen mee in het er zijn voor de ander en roept op om je aan te melden als kerstengel.
  Aanmelden als kerstengel of begunstigde kan digitaal (via stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel). Je zou ook bij de ingang van de kerk briefjes uit kunnen delen (zie bijlage) en deze tijdens de collecte in laten vullen en bij de uitgang weer in laten leveren. Ervaring leert dat briefjes mee naar huis nemen en later beslissen, meestal geen resultaten oplevert. Mensen uitnodigen direct in te vullen of te reageren is het meest effectief. Let op: de uiterste aanmelddatum is zondag 20 november. De week erna gaan we als Present matchen en kerstengelen informeren over de persoon voor wie ze een kerstengel mogen zijn;
 4. Op vrijdag 11 november plaatsen wij als Stichting een bericht hierover op facebook. Als je kerkelijke gemeente over een facebook pagina beschikt, vinden wij het fijn als je dit bericht wilt delen;

PS we kunnen het filmpje ook via WeTransfer toesturen zodat je tijdens de dienst niet van een goed werkende online verbinding afhankelijk bent. We horen graag als dit helpend is!

We hopen dat we via deze mail het Kerstengel project voldoende hebben uitgelegd en toegelicht. Maar vooral hopen we dat jullie er naar uit zien om samen met ons, tijdens de adventperiode, wat Licht te verspreiden. Zo kleuren we met elkaar – samen – onze stad!

Met vriendelijke groet,

 

Margreet Smit

Algemeen Coördinator Stichting Present Deventer
M (06) 1880 1537, aanwezig op  dinsdag, donderdag en vrijdag.