De Bijbel voor iedereen – China

De opbrengst van de Pinkstercollecte in de dienst van 9  juni is bestemd voor het werk dat Kerk in Actie samen  met de Chinese Raad van Kerken doet, om de Bijbel  beschikbaar te maken voor christenen in gebieden waar  de officiële taal, het Mandarijn, niet of nauwelijks  gesproken wordt.

In de provincie Yunnan bij voorbeeld wonen veel  christenen die tot minderheidsgroepen behoren, zoals de  Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60%  christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit  als minderheid is het belangrijk om een Bijbel in hun  eigen taal te hebben. Kerk in Actie steunt daar een  bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar. Nu  is men bezig met het vertalen van het Oude Testament.

Aan dit bijbelvertaalproject is een  alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van  de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen  veel mensen hun taal niet lezen en schrijven. Met een  Bijbel in de eigen taal zijn zij dus nog steeds niet  geholpen. Daarom steunt Kerk in Actie ook  alfabetiseringsklassen in het gebied van de Witte Yi. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.