De collectes voor 5 april

De collecte is bestemd voor de Voedselbank van Deventer.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in armoede leven.Voedselbank Deventer helpt wekelijks ruim 200 gezinnen met een voedselpakket. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat mensen die het niet al te breed hebben even een zetje in de rug krijgen. En gaan daarmee ook nog eens voedselverspilling tegen! Daarnaast brengt de Voedselbank de klanten indien gewenst in contact met de bestaande sociale loketten.

 

Eén van de wezenlijke dingen van ons kerk-zijn, is delen. We delen ons geloof, maar we delen ook van wat we bezitten. Deze week hebben we nagedacht hoe we de wekelijkse collecte kunnen vormgeven. Want we willen, ook in deze crisistijd, onze naasten blijven ondersteunen. We hebben besloten de projecten van Kerk-in-actie in deze 40dagentijd te blijven steunen.

U kunt op drie manieren meedoen.

  1. Voor het collectedoel voor alleen vandaag kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van collecte 5 april . Ook bestaat de mogelijkheid dit te doen door middel van een TIKKIE (alleen voor 5 apr.) zoals vermeld in de zondagsbrief.

NL20RABO0314503862 t.n.v. Diaconie PGCS

Wil je mij alsjeblieft betalen voor ‘Collecte Diaconie PGCS 5 april’ via https://tikkie.me/pay/lp3i567efgoaf9pbpj20

  1. U kunt ook een bedrag sparen en dat, als de crisis voorbij is, in één keer overmaken.
  2. Wanneer u liever contant of met collectebonnen bijdraagt, kunt u deze opsparen en ná de crisis afdragen aan een van de diakenen. Daarvoor zullen we nog een regeling treffen.
  3. Op dezelfde wijze kunt u giften overmaken voor de zending en de kerkrentmeesters, maar dan graag zo mogelijk een maand bedrag.

 

Wil je mij alsjeblieft betalen voor ‘Collecte KRM Buitenverlichting’ via https://tikkie.me/pay/nutrtatb4r1r8v62d7g6

NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar

Wil je mij alsjeblieft betalen voor ‘Zendingsbussen PGCS’ via https://tikkie.me/pay/1vmrbs4lp2bucaqm58hg

ZWO Zending: NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS