De communicatiecommissie

De communicatiecommissie heeft afgelopen 15 mei voor het laatst dit seizoen  vergaderd. Tijdens de vergadering is besproken wat we  volgend jaar willen doen. Deze plannen zijn ook  gepresenteerd in de Kerkenraad. De onderwerpen waar wij volgend jaar in ieder geval aan  willen werken: ­

  •  Een elektronisch informatiebord in de gang of hal ­
  •  Stimuleren van de raden, commissies en werkgroepen  om stukjes voor ‘Uit de raden’ te schrijven en rubriek  ook op de website te plaatsen, zodat we weten van  elkaar waar we mee bezig zijn ­
  •  Opnieuw het gebruik van Speakap door de leden  stimuleren ­
  • Nieuw bord in de voortuin aan de Holterweg ­ Bord bij de hal aan de achterkant  ­
  •  Het verder stimuleren van communicatie onderling en  naar buiten toe