De drie dagen van Pasen

Het hart van ons kerkelijk leven ligt bij de drie dagen van Pasen in de Stille Week. In die drie dagen staan we stil bij Jezus’ weg naar het kruis én bij dat wonderlijke moment dat de dood niet het laatste woord bleek te hebben: zijn opstanding.

Op donderdagavond vieren we de maaltijd van de eer, in herinnering aan Jezus en zijn leerlingen die het Pesachmaal vierden.

Op vrijdagavond wordt het donker rond Zijn kruis, dood en begrafenis. De cantorij ondersteunt ons dan. Maar op zaterdagavond keert het licht terug.

Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe paaskaars de kerk ingedragen, waarop wij onze eigen lichten ontsteken aan het licht van dit teken van Christus’ opstanding. In deze nacht wordt er ook gedoopt en wordt ieder herinnerd aan zijn of haar eigen doop. Opnieuw staat de maaltijd van de Heer klaar, want de Opgestane wil bij ons zijn. Dit jaar hebben we lezingen uit het Johannes­ evangelie gekozen.

Op elke avond verzorgen we een korte beeldmeditatie en zijn er beelden van respectievelijk de Voetwassing, Christus op de koude steen (een tamelijk onbekende voorstelling), en de Opstanding. Drie dagen die de opmaat vormen naar de Paasviering; mis ze niet!