De eerste na…de vakantie

De maandelijkse ontmoetingsochtend voor de senioren met koffie/thee en wat erbij. Vaasjes en pulletjes met bloemetjes, kleine appeltjes en wat kaartjes versierden de tafels, kopjes staan klaar en werden gevuld. Het thema was duiven, allerlei wetenswaardigheden te maken hebbend met leven en dood, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid werden genoemd, vergezeld van plaatjes en eigen verhalen van en door de aanwezigen. Daarnaast werd aandacht gegeven aan enkele afwezigen. Voor hen werden kaartjes van de namen voorzien. Zij  zullen deze ontvangen (inmiddels wel gebeurd) ter bemoediging. Voor mij als “nieuwkomer” en ter kennismaking op veelvuldige uitnodiging een ervaring, met mogelijk vervolg.

Groetend,

Willem H. Nieuwenhuijs.

Uit de brievenbus