De Goedgemutste breicampagne

Ook dit jaar voor de 11e keer opnieuw aandacht voor de breicampagne ten behoeve van het ouderenfonds. Doe(t) u/jij ook weer mee? Brei er een of tien of honderd, we zijn overal blij mee. Vorig jaar zijn er 136.337 mutsjes gebreid. Het patroon voor de mutsjes vind u bij de vitrinekast. U gebreide mutsjes graag inleveren voor 5 december.
Anneke de Jong en Els de Ruiter