De Ichtus-kerk ook voor uw feesten en partijen

Wij bieden onze eigen gemeenteleden de mogelijkheid om in de kerk, met name de zalen 6 en 7 (bekend als de soosruimte), een eigen feestje te houden. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Deze zijn bekend bij koster Jaap Weeda. Bespreken ook bij Jaap Weeda. Met een hartelijke groet van de kerkrentmeesters! Everard Post, voorzitter; krm.voorzitter@pgcs.nl (65 17 81).