De Ichtus kerk voor uw feesten en partijen

           De kerk en haar zalen worden met enige regelmaat verhuurd aan diverse instanties en voor verschillende doeleinden. Wij bieden onze eigen gemeenteleden de mogelijkheid om in de kerk, met name de zalen 6 en 7 (bekend als de soosruimte) een eigen feestje te houden. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels:

1. Alleen gemeenteleden komen in aanmerking om voor een eigen feestje een zaal te huren;

2. De huurder dient 25 jaar of ouder te zijn;

3. Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt;

4. Er mogen geen sterk alcoholische dranken worden genuttigd;

5. Er wordt niet gerookt in de kerk;

6. De wens om een zaal te huren dient tijdig te worden aangevraagd bij de koster, Jaap Weeda;

7. Informatie over de huurprijs kunt u krijgen bij de koster, Jaap Weeda;

8. De gehuurde zaal wordt schoon en opgeruimd achter gelaten;

9. Afval en dergelijke wordt door de huurder zelf afgevoerd; zo niet dan worden de kosten van afvoer in  rekening      gebracht:

10. De huur wordt contant betaald aan koster Jaap Weeda;

11. Ingeval er werkzaamheden van de koster of andere vrijwilliger worden gevraagd, worden hiervoor kosten in rekening gebracht;

12. De huurder dient vooraf een akkoordverklaring (huurovereenkomst) te tekenen;

13. Catering kan in overleg met koster Jaap Weeda worden besproken;

14. PGCS heeft het predicaat “Fair Trade”, wat we zo goed mogelijk in de praktijk willen laten zien;

15. PGCS heeft het predicaat “Groene Kerk”, wat onder meer betekent dat we afval scheiden.