De Ichtuskerk ook voor uw feesten en  partijen

Wij bieden onze eigen gemeenteleden de mogelijkheid om  in de kerk, met name de zalen 6 en 7 (bekend als de  soosruimte), een eigen feestje te houden.

Hiervoor geldt  wel een aantal spelregels.

Informatie bij Jaap Weeda.