De Ichtuskerk ook voor uw feesten en partijen……

Wij bieden onze eigen gemeenteleden de mogelijkheid om in de kerk, met name de zalen 6 en 7 (bekend als de soosruimte), een eigen feestje te houden. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Informatie bij Jaap Weeda. Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters, Everard Post, voorzitter; krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81 of 06­28 52 26 81)