De kerkfotograaf

Bij bijzondere kerkdiensten, met name bij doopdiensten,  schakelen we onze ‘kerkfotograaf’ in. Bert Blom heeft dat  de laatste jaren gedaan. Vanwege gezondheidsredenen  heeft hij laten weten daarmee te stoppen. We bedanken  hem voor zijn inzet en hebben dat onderstreept met de  bloemen uit de dienst van 26 mei. Yolande van der Made  en Roelof Michel hebben we bereid gevonden Berts taak  over te nemen. We zijn blij met deze ‘nieuwe’ fotografen,  die we op afroep kunnen inzetten. Veel suces!