De liturgische bloemschikgroep en de  kindernevendienst

Een symbiose voor de 40 dagen tijd.

De liturgische bloemschikgroep en de leiding van de  kindernevendienst werken gezamenlijk aan het tot stand  komen van het zondagse bloemstuk in de 40 dagen tijd. De  bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het  thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal  8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is  daar een vorm en bloemkeuze bij. Steeds staan 8 vazen  centraal die elke week weer anders zijn gerangschikt.


De kindernevendienst heeft als thema:  Leve het leven. Met  de kindernevendienst werken we vanuit het  veertigdagentijdproject van Bonnefooi. Het thema van dat  project is “Leve het leven”. We lezen over de weg die Jezus  gaat door de dood heen naar het leven en horen met Pasen  dat het graf leeg is en dat we het leven mogen vieren. In de kerk groeit er een tafereel rondom een tent en 40  stenen, met allerlei symbolen die passen bij de lezingen  van die zondag en de veertigdagentijd. Met Pasen wordt  de tent een graf, dat uiteindelijk leeg blijkt te zijn. Dit tafereel  is mooi gecombineerd met de diverse liturgische
schikkingen door deze tijd heen.

De kinderen zullen deze schikkingen elke week aanvullen  met één of meer voorwerpen die bij het verhaal van die  zondag passen. Zo werden er de eerste zondagen  achtereenvolgens 40 stenen (als symbool van de veertigdagentijd en bij het verhaal van de tien geboden), een  gebedsdobbelsteen (bij biddag en het bidden door Jezus  op de berg) en vruchten of bloemen (naar de gelijkenis van  de vijgenboom in Lucas 13) in de schikking verwerkt.  Zo werken en leven we samen toe naar Pasen, met  verhalen die ons telkens wijzen op hoe waardevol het leven.