De nieuwe Ring Deventer e.o. is van start gegaan!

Zoals u wellicht hebt gelezen is er het afgelopen jaar veel veranderd op bestuurlijk gebied binnen de PKN. De oude classis Deventer werd opgeheven en ging op in de veel grotere classis OverijsselFlevoland. Binnen die grotere classis worden ringen gevormd waarin een aantal PKNgemeenten zich aan elkaar verbinden met als belangrijkste doel het bevorderen van de saamhorigheid en de ontmoeting van de aangesloten gemeenten. Op 27 november jl. hebben predikanten en ambtsdragers van de PKN gemeentes in Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen en (hervormd) Holten een start gemaakt met de nieuwe samenwerking in de Ring Deventer e.o.

De samenwerking is bekrachtigd door het tekenen van een overeenkomst. Er zijn gelijk plannen gesmeed voor een paar concrete acties. Zo zullen de moderamina regelmatig contact onderhouden, zal er een jaarlijks evenement worden georganiseerd m.b.t. ontmoeting tussen de ambtsdragers van de gemeentes en tevens een soort kerkendag voor alle gemeenteleden. Voor het laatste is al een stuurgroep samengesteld die in januari bijeenkomt. De aanwezigen omarmden deze nieuwe vorm van samenwerking en hebben er zin in om met elkaar aan de slag te gaan. De ring zorgt ook voor een afvaardiging naar de classis Overijssel­ Flevoland.

Onze Ds. Henk Schuurman heeft deze taak op zich genomen.