De opbrengst van de zendingsbussen in de 1e helft van 2020

De opbrengst van de zendingsbussen in de eerste helft van 2020 is bestemd voor het project “Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala”.

Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, wil hierin verandering brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.