De vormgeving van onze kerkdiensten

Vanaf 1 januari zijn er een paar wijzigingen in de gang van zaken tijdens de kerkdienst.

  • Om het begin van de dienst een wat rustiger beeld te geven zal de ouderling ook de bemoediging (Onze hulp …) uitspreken. Tot nu toe deed de predikant dat.
  • Als er iemand is overleden zal hierbij worden stilgestaan voor de voorbeden en niet meer direct bij het begin van de dienst. Voor deze plaats bij de voorbeden is gekozen omdat zo het verband tussen het gedenken van de overledene en onze gebeden voor de nabestaanden beter tot zijn recht komt.
  • De liederen zullen tijdens de dienst in principe niet meer worden aangekondigd. Op deze manier wordt de dienst meer een doorlopend geheel.

De kerkenraad, de commissie eredienst en team van predikanten en kerkelijk werker zien de veranderingen als verbeteringen. Of dat ook zo is zal de praktijk moeten uitwijzen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om het geheel na een half jaar te evalueren.