De ZWO-commissie

De ZWO­commissie (diaconie) vergaderde op 4 juni Enkele punten:

  • ­ De kist in de hal voor oude postzegels, cartridges, etc.  wordt regelmatig geleegd. De inhoud brengt veel geld  op voor “Kerk in Actie”. In 2018 landelijk bijna € 29.000  opbracht. Het loont dus de moeite. Hoeveel hiervan uit  de PGCS kwam weten we niet, maar toch de moeite om  door te sparen. ­
  • De uitslag van de verkiezingen van de zendingsbussen  projecten 2019­2020:  1. (36 stemmen) voor “Bijen en  zaaigoed voor vrouwen in Zuid­Soedan”. Op 2 (34  stemmen) “Bijen houden biedt jongeren toekomst in  Guatemala”. En op 3 (24 stemmen) “Meer voedsel door  duurzame landbouw op Java”.  Vanaf 1 juli 2019 gaat  dus de opbrengst van de zendingsbussen naar het Kerk  in Actie­project in Zuid­Soedan. ­
  • We hebben na 20 jaar afscheid genomen van Bernard  Leferink.  Jaap Breetveld sprak hem met een  dankwoord toe: Bernard was een zeer betrokken ZWOlid, met o.a. een nauwgezette taakopvatting, waaronder  de invulling van het penningmeesterschap. We hebben  veel wijze dingen van Bernard geleerd en als dank  daarvoor overhandigde Jaap hem een stenen uiltje.  Bernard sprak in zijn dankwoord over zijn voorliefde  voor cijfertjes en de prettige omgang met de  commissieleden.  ­
  •  Het beheer van de kist met postzegels, cartridges gaat  van Bernard Leferink over in de handen van Jaap  Breetveld.