Debijbel.nl

 Meer dan 100.000 mensen lezen de Bijbel op debijbel.nl, dé bijbelwebsite van Nederland, mogelijk gemaakt door leden en donateurs van het Nederlands Bijbel Genootschap.
Met debijbel.nl lees je altijd en overal de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling op je telefoon, tablet of computer. Zonder inlog kun je er direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Met een gratis account ontdek je bovendien meer over de Bijbel door middel van uitgebreide achtergrondinformatie, en kun je zes bijbelvertalingen lezen, doorzoeken en vergelijken. Wie het NBG vanaf € 25,- per jaar steunt, krijgt meer.
Extra’s voor NBG-leden en donateurs: 20+ bijbelvertalingen lezen en vergelijken makkelijk teksten kopiëren toegang tot nog meer achtergrondinformatie, studieaantekeningen, kaarten, foto’s en filmpjes.