Deventer geeft Warmte

Wellicht heeft u al gehoord of gelezen over energie armoede en de actie die de gezamenlijke kerken door het land ondernemen. Ook in Deventer komen de gezamenlijke kerken, verenigd in Kruispunt Diaconaal Deventer, in actie onder de vlag: Deventer geeft warmte. Ook wij -als diaconie van de PGCS- zijn actief lid van het Kruispunt, en ondersteunen het Meester Geertshuis in organisatiekosten, alsmede bijdragen aan het Diaconaal Noodfonds.

Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen ruimte en een stijging van de vaste lasten en duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen. Ook met compensatie door de overheid via de energiebelasting, die alle huishoudens ontvangen, zijn zij niet uit de problemen. 

Het nieuwe jaar beginnen met een actie van verbondenheid!

We geloven in verbondenheid tussen mensen. Dat mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Delen verrijkt zowel gever als ontvanger. Daarom organiseren we een actie van verbondenheid. We willen niemand in de kou laten staan.

Een en ander gebeurt in samenspraak met de gemeente Deventer en met betrokkenheid van maatschappelijke en zorg organisaties en de Deventer Voedselbank. Het Meester Geertshuis, het diaconaal centrum van de gezamenlijke kerken, trekt deze actie.

Geef ook warmte!         https://www.meestergeertshuis.nl/deventer-geeft-warmte/

Doet u mee aan deze actie van verbondenheid? U kunt dan u gift overmaken via de onderstaande QR-code of door een gift over te maken op: NL63 RABO 0348 7289 56  t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. Deventer geeft Warmte.

NB: De giften komen volledig ten goede aan de mensen die een aanvraag doen. Gemaakte onkosten komen voor rekening van de gezamenlijke kerken. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bestand Beschrijving
pdf Flyer Deventer geeft Warmte