DIACONAAL CAFE op 5 maart

Op maandag 5 maart a.s. zal in de Oase, kerkgebouw van de Filadelfiagemeente, Grevelingenstraat, een diaconaal café worden gehouden, georganiseerd door het Kruispunt Diaconaal Deventer. Op die avond zal door vrijwel alle kerken, die deelnemer zijn in het KDD, zo’n twintigtal, een document worden ondertekend, waarin de betrokkenheid bij een diaconaal noodfonds wordt bevestigd. Dit noodfonds is een voortzetting van het noodfonds van het Meester Geertshuis, dat reeds lange tijd functioneert. Het is ook een verbreding daarvan; het heeft tot doel, inwoners van de gemeente Deventer, die in financiële problemen zijn geraakt, te ondersteunen.

Op  5 maart zal wethouder Kolkman een uiteenzetting geven over de noodhulp die de gemeente Deventer kan bieden. Vervolgens zal de heer Jan Muntendam. verbonden aan het Meester Geerts Huis, vertellen over het spreekuur voor hulpvragen van het MGH, zoals daarbij nu wordt gewerkt. Er zal ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Tenslotte zullen de documenten worden getekend, waarin de kerken hun medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Diaconaal Noodfonds tot uitdrukking brengen. Het zou fijn zijn als u van uw betrokkenheid blijk geeft door uw aanwezigheid op 5 maart om 19.30 uur in de Oase.

Kruispunt Diaconaal Deventer