Diaconaal Noodfonds Deventer

 De kerken in Deventer zijn en worden geconfronteerd met vragen van mensen die materiële en immateriële hulp en ondersteuning nodig hebben en deze (nog) niet ontvangen van de officiële instanties. Een aantal kerken heeft sinds enkele jaren deze hulp en ondersteuning, voor zover dringend (hierna aangeduid als ‘noodhulp’) gestructureerd via het inloopspreekuur van het Meester Geerts Huis (MGH) en in financiële zin de krachten gebundeld door het in het leven roepen van een gezamenlijk Noodfonds.

Door deze samenwerking is er binnen het MGH ervaring en deskundigheid opgebouwd met het op de juiste wijze inspelen op vragen voor noodhulp. Tevens voert het MGH periodiek overleg met de gemeente Deventer om beleid en hulp nader af te stemmen en problemen te signaleren. Uit gesprekken binnen het Kruispunt Diaconaal Deventer, een samenwerkingsverband van vrijwel alle christelijke Deventer geloofsgemeenschappen, is gebleken dat meerdere geloofsgemeenschappen interesse hebben om gebruik te maken van de kennis en ervaring op het gebied van noodhulp die in de afgelopen jaren is opgebouwd binnen het MGH.

Zij zijn bereid in financiële zin bij te dragen in het Diaconaal Noodfonds Deventer (waaruit de noodhulp kan worden gefinancierd). Tevens zullen zij hulpvragers voor effectieve noodhulp doorverwijzen naar het inloopspreekuur van het MGH. Wij zijn als diaconie van de PGCS nog in beraad over hoe we kunnen mee doen.