Diaconale Markt

Op maandag 6 maart vind in het Titus Brandsmahuis (nabij station Colmschate NS) de Diaconale Markt door het Kruispunt Diaconaal Deventer plaats.

Programma:  

  • 19.15 uur: Inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur: Welkom en pitches: 20 x 2 minuten:
    + 20 Deventer organisaties* presenteren zich kort o.l.v. een interviewer
  • 20.15 uur: Karin Pinkster, beleidsadviseur Werk & Inkomen van de Gemeente Deventer, zal kort (ca. 20 minuten) vertellen over het ondersteuningsfonds energie en de bijzondere bijstand.
  • 20.40 uur: Netwerken: iedereen loopt rond en informeert of vraagt info. Tijdens het netwerken kan iedereen een drankje halen
  • Rond 21.30 uur: Sluiting

*Ruim 20 Deventer Organisaties zijn uitgenodigd om zich te presenteren:

Halte Z, BZT (meldpunt bijzondere zorg), Leger des Heils, House of Hope, Meester Geertshuis, Bed Bad Brood van MGH, De Ontmoeting, Stichting Present, BAD, VoorElkaarTeams, Stichting Leergeld, Fonds Kinderhulp, Iriszorg Deventer, Gemeente Deventer, Stichting Vriendendiensten, Herberg van Ars, Stichting voor Mekaar, Kledingbank, Geldfit, Moedige Dialoog, Voedselbank, Speelgoedbank, Youth for Christ, Rechtop.