Diefstal lood

In de afgelopen periode zijn tot tweemaal toe loodslabben van de kerk verdwenen. De eerste keer met een schadepost van € 2.200. De schade van de laatste keer is groter, mede door de lekkages die hiervan het gevolg zijn. De schade wordt geheel vergoed door de verzekering.